Op alle producten bieden we een garantieperiode van één jaar geteld vanaf de aankoopdatum, tenzij anders staat aangegeven. Dit staat dan vermeld onder de kenmerken van het betreffende product. 

Garantieclaim indienen
De garantie heeft betrekking op de aanwezigheid van defecten op het bij Rednas aangekochte product, inclusief functionaliteits-, materiaal- of productiefouten. Mocht er binnen de gestelde termijn een probleem zijn met het product, dan kunnen de producten kosteloos geretourneerd worden aan Rednas.

Bij een garantieclaim kun je een e-mail sturen naar info@rednas-store.nl. Een bewijs van aankoop is verplicht voor de garantieclaim. Als er een defect optreedt tijdens de garantieperiode, zullen wij deze gratis repareren of gratis een vervanging van het product van gelijke waarde toesturen.

Uitgesloten van garantie
Rednas geeft geen garantie op:

  • slijtage en schade als gevolg van normale slijtage;
  • onjuist gebruik;
  • het niet naleven van veiligheidsmaatregelen;
  • gebruik van geweld (bijv. slaan) of pogingen om het product zelf (of door onbevoegden) te repareren.